קהילת בית כנסת “עדת בני ישראל המאוחדת” ברעננה מזמינה את הציבור הרחב לתיקון ליל הושענא רבה יום שלישי, אור לכ”א תשרי, ה 10.10.17, החל מהשעה 23:00. בית כנסת עדת בני ישראל, רח’ אברבנאל 7.