משרד החינוך החליט להעניק תעודת הערכה מחוזית בהצטיינות בחינוך לבטיחות בדרכים לתיכון רועי קליין ברעננה, על עשייתו הענפה לקידום הנושא בקרב קהילת בית הספר בשנת הלימודים תשע”א. תעודת הערכה תוענק למנהל התיכון, מר יהודה כהן, וסגנו, מר זאב ברקוביץ’, בטקס שייערך במשרד החינוך במהלך החודש הקרוב.

לאורך שנת הלימודים שעברה, קידם בית הספר שורת פעילויות ויוזמות בנושא, במסגרת הפעילות החינוכית בכל בתי הספר ברעננה לעידוד התלמידים להתנהגות נכונה בדרך. כך למשל, מעודד בית הספר את נושא הרכיבה הבטוחה על אופניים, כולל התנסות ברכיבה פעילה עם קסדות במסלול נייד המוקם בחצרות בתי הספר, בשיתוף המטה העירוני לבטיחות בדרכים, קרן רועי לא אחסר והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. התלמידים משתתפים בפרויקט הליכה בטוחה אל בית הספר וחזרה ממנו, ומתרגלים גם הליכה בטוחה אל בית כנסת סמוך לבית הספר, בו הם מתפללים.

זאת ועוד: תלמידי כיתות ט’ השתתפו בתוכנית הממוחשבת “אוצרות הבטיחות” שמפעילה “אינטל” וכוללת חידות מבית היוצר של דן חמיצר בנושא זהירות בדרכים.

תלמידי שכבת ט’ אף הגישו עבודת חקר בנושאים שונים, בהם – חגורת בטיחות מצילה חיים, דיבור בטלפון סלולרי בעת נהיגה, וערכו משאלי תלמידים בבית הספר. התלמידים אף הכינו כרזות שנתלו בבית הספר, דוגמת: “החיים הם כלל לא צחוק – סע כחוק”/ “יש חגורה – אין נפגעים”.