Search

תחרות בית הכנסת ה"ירוק".

תחרות "בית כנסת נאה ומקיים בישראל יפה" 2012 נערכת זאת השנה הראשונה, על ידי המועצה לישראל יפה, בשיתוף העמותות טבע עברי וירוק עכשיו. התחרות הינה כלל ארצית ומקיפה בתי כנסת, המצויים ברישומי המועצה הדתית המקומית והמתמודדים בבתים נפרדים בהתאם לסיווגם.

בראש התחרות יעמוד הרב הראשי של תל אביב ולשעבר הרב הראשי לישראל, הרב ישראל לאו ובתפקיד השופט הראשי יהיה פרופ' זכריה מדר, המדען הראשי של משרד החינוך. בית הכנסת הזוכה יוכתר בתואר בית הכנסת ה"ירוק" בישראל.

עמותת טבע עברי יצאה בקריאה לבתי הכנסת: "חודש ניסן הינו זמן מועד להתחדשות – החורף מסתיים לו בחטף, האביב מתדפק על דלתנו בפריחה מופלאה וגם אנחנו חשים כי הגיע הזמן לנער מעלינו את אבק החורף ולחזור ולפעול בשיא כוחנו בעולם. ברכת האילנות, הנאמרת בחודש זה, מזכירה לנו שוב את הקשר שבין העולם היהודי לסביבתי.

בעיצומו של ניקיון הבית הפרטי מהחמץ, אנו רוצים להסב את תשומת ליבכם לבית הכנסת, מקום הכינוס של הקהילה לתפילות, שמחות, שיעורים והרצאות. האם בית הכנסת משקף את עולם הערכים שבו אנו שואפים לחיות ולחנך לאורם? זה הזמן לקחת את הנר של בדיקת החמץ ולבדוק היכן יש לנו את האפשרות כקהילה להאיר נקודות 'ירוקות' בבית הכנסת – החל משימוש מושכל במשאבים, דרך מיחזור עלוני שבת, הנגשת המקום ועוד".

העמותה מפנה את הציבור את אתר המועצה לישראל יפה: "מטרת התחרות היא הגברת המודעות לערכי טיפוח, אסתטיקה סביבתית, שיפור התנאים הפיסיים ואיכות החיים והסביבה כמו גם התנהלות מקיימת בבתי הכנסת במגמה ליצור בהם סביבה ידידותית לקהל המתפללים ולקהילה".

התחרות תבדוק בין היתר את קריטריונים הנוגעים ל:

-חזות חיצונית: הכניסה, דרכי גישה, גינון ושילוט.

-חזות פנימית: מבנה, ארון קודש/היכל, עזרת נשים ושילוט.

-שירותים לרווחת באי בית הכנסת ובטיחות: מתקני מים, שירותים, מרחב מוגן, ציוד כיבוי אש.

-התנהלות מקיימת – איכות הסביבה ופעילויות העשרה עם הקהילה: חיסכון במים וחשמל, מיחזור, צמחיה חסכונית במים, דרשות במהלך השנה בנושא קיימות. גמ"ח ופעילויות העשרה.

מבינים למה הכוונה בביטוי "התנהלות מקיימת"? בשבילכם "ירוק" זה לא רק צבע אלא דרך חיים? יופי!! אתם כבר בחצי הדרך. בתי כנסת הרואים את עצמם מתאימים לתחרות מוזמנים ליצור קשר עם המועצה לישראל יפה ולהירשם לתחרות.

המועצה לישראל יפה, מחלקת תחרויות וסניפים: שד' רוקח 80, פארק הירקון גני יהושע ת.ד 53250, ת"א 61532

סמנכ"ל תפעול: ויצמן משיח מנהל מחלקת תחרויות וסניפים: קובי ישכיל רכזת תחרויות וסניפים: טלי עבודי טלפון: 03-6423111 שלוחות: 120,119,103 פקס: 03-6422839 דואר אלקטרוני: taharuiot@israel-yafa.org.il

 

 

דילוג לתוכן