Search
מסכת פנים

תו ירוק, תו סגול ומה שביניהם…

השיפור המתמיד בתחלואת הקורונה אפשרה למשרד הבריאות להקל על מגבלות ההתקהלות בכל ענפי המשק. יו"ר המועצה הדתית רעננה "תרגם" את הנחיות משרד הבריאות עבור ראשי הקהילות.


לאור דעיכת תחלואת הקורונה בישראל פרסם משרד הבריאות הקלות על מגבלות ההתקהלות בכל ענפי המשק.

יו"ר המועצה הדתית רעננה "תרגם" את הנחיות משרד הבריאות עבור ראשי הקהילות והוציא את ההודעה הבאה:

אל: רבני הקהילות, ראשי קהילות בתי הכנסת, מנייני הרחוב והחצרות.

משרד הבריאות פרסם הקלות נוספות שיקלו על הפעילות בבתי הכנסת. התקנות הבאות יהיו בתוקף החל מיום חמישי, ה-6.5.21 בשעה 7:00 ועד ליום רביעי, ה-19.5.21

1. בתי כנסת הפועלים במתכונת תו ירוק

א. מיועד לבעלי דרכון ירוק אבל ילדים ומנועי חיסון יוכלו להיכנס לפעילויות תו ירוק בבדיקת קורונה שלילית שבתוקף ל 72 שעות.

ב. בוטלה מגבלת הכמות. אפשר להכניס מתפללים בתפוסה מלאה של המושבים בבית הכנסת. (רק לבתי כנסת שנרשמו במועצה הדתית וקיבלו אישור לפעול בתנאי התו הירוק).

2. בתי כנסת הפועלים במתכונת תו סגול

(התו הסגול מיועד גם למי שאין לו דרכון ירוק)

א. בתוך בית הכנסת – הגדלת כמות המשתתפים ל 50 איש בתוך בית הכנסת.

ב. בשטח פתוח – הגדלת כמות המשתתפים ל 500 משתתפים.

3. התנהלות בבתי כנסת

הוסרו כל המגבלות על פעילות בית הכנסת ועל הכנסת אוכל. המשמעות היא:

א. ניתן להשתמש בסידורים והחומשים של בית הכנסת ואין צורך שכל מתפלל יביא מהבית.

ב. עליה לתורה והעברת ספר תורה מאחד לשני ללא מגבלות כפי שהיו.

ג. ניתן להכניס אוכל ולקיים קידושים וסעודות מצווה.

בברכה,
אריה פרידמן
יו”ר המועצה הדתית רעננה

דילוג לתוכן