Search
מסכת פנים

מגבלות הקורונה חוזרות לבתי הכנסת

לאור העליה המתמדת בתחלואת הקורונה הוציא משרד הבריאות מגבלות התקהלות בכל ענפי המשק. יו"ר המועצה הדתית רעננה "תרגם" את ההנחיות עבור ראשי הקהילות והוציא הודעה בהתאם.


הקורונה חזרה לחיינו והיא נוכחת! נוכחת מתמיד. בשל העליה המתמדת בתחלואת הקורונה בישראל פרסם משרד הבריאות מגבלות התקהלות בכל ענפי המשק.

יו"ר המועצה הדתית רעננה "תרגם" את הנחיות משרד הבריאות עבור ראשי הקהילות והוציא את ההודעה הבאה:

"אל: רבני הקהילות, ראשי קהילות בתי הכנסת, מנייני הרחוב והחצרות.

עדכון מגבלות "התו הירוק" בבתי כנסת לאור החלטת הממשלה מהשבוע. על פי הודעת משרד הבריאות הורחבו מגבלות "התו הירוק" שיכנסו לתוקף ביום רביעי ה 18.8.21:

תפילות של עד 50 איש – אפשר להכניס בלתי מחוסנים כולל ילדים. חלה חובת עטיית מסכות בחלל סגור.

תפילות בחוץ עד 100 איש אינם מחייבות עטיית מסכה.

תפילות של מעל 50 איש – הוראות התו הירוק: אפשר להכניס רק בעלי תעודת מתחסן / מחלים. כניסת בלתי מחוסנים (כולל ילדים) אך ורק עם אישור בדיקה שלילית של 24 שעות. חלה חובת עטיית מסכות בחלל סגור.

תפילות בחוץ עד 100 איש אינם מחייבות עטיית מסכה. מעל 100 איש – חלה חובת מסכה.

מבקש להזכיר כי הוראות התו הירוק מחייבות:

  • רישום במועצה הדתית רעננה הכולל קבלת אישור מהקב"ט העירוני.
  • מינוי ממונה קורונה בכל בית כנסת.
  • כמות מתפללים בו-זמנית – כרגע אין מגבלה.
  • הצבת השלט שקיבלתם מאיתנו (כרגע – מס. המתפללים כמספר הכסאות).
  • במידה ויש חלל סגור ופתוח , הספירה הכוללת נחשבת כאילו מדובר במקום סגור.
  • מסכות בחלל סגור.

בברכה,
אריה פרידמן,
יו"ר המועצה הדתית רעננה

דילוג לתוכן