Search
מסכת פנים

תו ירוק. תו סגול. הסוף?

תום עידן הקורונה בישראל? משרד הבריאות הוציא הודעה על ביטול מגבלות ההתקהלות בכל ענפי המשק. יו”ר המועצה הדתית רעננה “תרגם” את הנחיות משרד הבריאות לשפת בתי הכנסת ובתי המדרש והוציא הודעה לקהילות העיר.


לאור דעיכת תחלואת הקורונה בישראל פרסם משרד הבריאות הודעה על ביטול מגבלות ההתקהלות בכל ענפי המשק החל מה 1.6. אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית רעננה, “תרגם” את הנחיות משרד הבריאות בהקשר להתנהלות בתי הכנסת ובתי המדרש והוציא את ההודעה הבאה לקהילות העיר:

"אל: רבני הקהילות, ראשי קהילות בתי הכנסת, מנייני הרחוב והחצרות.

הנדון: הודעת משרד הבריאות.

משרד הבריאות הכריז היום כי החל מה 1.6.2021 יבוטלו מגבלות ההתקהלות בתוך מבנים ובמרחב הפתוח. המשמעות היא שיבוטלו מתווי התו הירוק והתו הסגול ולא יהיו מגבלות כמות לפעילות בתי הכנסת.

למעשה יבוטלו כל המגבלות האחרות למעט עטיית מסכות בתוך מבנים. (יתכן שגם מגבלה זו תבוטל).

ביטול המגבלות יאפשר לבתי הכנסת להחזיר לתפילות את הילדים, הנוער והוריהם שכל כך חסרים לנו לפעילות תקינה וחזרה לשגרה בבתי הכנסת. אני מציע שנקדיש את שבת פרשת "שלח לך" לשבתות קהילה והודיה על כך שחזרנו לשגרה. אשמח לקבל מכם רעיונות בנושא, אותם אעלה לדיון בקבוצת רבני קהילות רעננה.

בברכה,
אריה פרידמן,
יו"ר המועצה הדתית רעננה

דילוג לתוכן