Search
מסכת פנים

תם עידן הקורונה?

תום עידן הקורונה בישראל? משרד הבריאות הוציא הודעה על ביטול חובת עטיית המסיכות. יו”ר המועצה הדתית רעננה “תרגם” את הנחיות משרד הבריאות לשפת בתי הכנסת ובתי המדרש והוציא הודעה לקהילות העיר.


לאור דעיכת תחלואת הקורונה בישראל פרסם משרד הבריאות הודעה על ביטול חובת עטיית המסיכות החל מה 15.6. אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית רעננה, “תרגם” את הנחיות משרד הבריאות בהקשר להתנהלות בתי הכנסת ובתי המדרש והוציא את ההודעה הבאה לקהילות העיר:

אל: רבני הקהילות, ראשי קהילות בתי הכנסת, מנייני הרחוב והחצרות.

הודעת משרד הבריאות מהיום

‏מנכ"ל משרד הבריאות חתם על צו לביטול חובת עטיית המסיכות החל ממחר ה 15.6.2021. בכך בוטלו כל מגבלות הקורונה והתפילות בבתי הכנסת חוזרים לשגרה מלאה.

שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה!!!

אשמח לשמוע בפרטי על הנעשה בקהילתכם ואם הקהילה הצליחה לעבור את משבר שנת הקורונה. אם ישנם בעיות – אנא פנו אלינו במידה ואנו יכולים לסייע.

בברכה,
אריה פרידמן,
יו"ר המועצה הדתית רעננה

דילוג לתוכן