Search
תעודת חיסון

תו ירוק לשבת זכור

ההקלות החדשות במגבלות משרד הבריאות בשל מגפת הקורונה כללו גם הקלות משמעותיות לבאי בתי הכנסת. כללי ה"תו ירוק" לתפילות יכנסו לתוקף כבר בשבת זו, שבת "זכור". גם מגבלות הכמות למתווה התפילות ללא תו ירוק הוגדלו.


לאחר חודשים רבים של מגבלות קשות על כמות מתפללים בבתי הכנסת שלא איפשרו למעשה תפילה במניין בתוך מבנה כי אם רק בשטח הפתוח, הוציאה לשכת ראש הממשלה הודעה על כניסה לתוקף של הנחיות חדשות.

יו"ר המועצה הדתית רעננה, אריה פרידמן הוציא הודעה מסודרת לרבני וראשי הקהילות ומנייני החצר  בה פירט את ההנחיות החדשות:

"להלן ההוראות האחרונות שקיבלתי ממשרד הדתות וממשרד הבריאות – לידיעתכם.

בתום שיחות ארוכות ודיונים מרתוניים בין יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ משה גפני לרה"מ בנימין נתניהו ושר הבריאות יולי אדלשטיין אושר 'מתווה גפני' – התו הירוק לשבת זכור ולחג הפורים. להלן המתווה שאושר:

▪ תותר סעודות והתקהלויות רק בקרב המשפחה הגרעינית. משרד הבריאות יצא בקמפיין הסברה שיקרא לארח רק מחוסנים או מחלימים.

▪ בתי הכנסת ובתי המדרש ייפתחו החל משבת זכור לפי התו הירוק למחוסנים ומחלימים ב-50 אחוז תפוסה.

▪ מגבלת כמות לתפילות ללא התו הירוק – עשרה מתפללים בפנים ו-20 בחוץ".

פרידמן הדגיש בהודעותיו לקהילות כי למרות שהתו הירוק הכללי יכנס לתוקפו רק ביום ראשון הרי שהוראות התו הירוק לגבי בתי כנסת נכנסות לתוקפן כבר בערב שבת "זכור" ונשארות בתוקף גם לגבי פורים וקריאת מגילה.

בשל בלבול שחל בהודעות שקבלו ראשי הקהילות מגורמים אחרים בעיר מצא פרידמן צורך לשלוח את המסר הבא: "המידע וההנחיות שאני שולח אליכם הוא ישר מתוך חדרי החדרים של הממשלה. כבר ביום שני האחרון שלחתי לכם הודעה שאומרת שזה הכיוון ואתמול שלחתי את הסיכום הסופי שהממשלה הגיעה אליה. הסיבה שאני שולח במידי היא שאם נחכה לגורמים מקומיים לעדכן אותנו הרי שנקבל את המידע רק לאחר שבת זכור. שלחתי אליכם את המידע בזמן אמת כדי לאפשר לכם להתארגן ולהודיע מראש לקהילה".

דילוג לתוכן