Search

תוכנית הבנייה הגדולה ביותר בתולדות רעננה יוצאת לדרך !!

בסוף השבוע האחרון פורסמה למתן תוקף תכנית הבינוי רע/2015 לאחר שאושרה ע"י הועדה המחוזית לתכנון ובנייה – כמעט 7 שנים לאחר שאושרה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית רעננה. רע/2015 היא תכנית הבינוי הגדולה ביותר שאושרה ברעננה והיא תכלול 3,500 דירות חדשות שיבנו בצפון העיר (לשם ההשוואה – שכונת 'לב הפארק' כוללת כ- 1,100 יח"ד בלבד). שליש מהדירות שיבנו בפרויקט המתוכנן יתאימו לזוגות צעירים ויהיו בשטח של עד 85 מ"ר ואילו היתר יהיו דירות בתמהיל מגוון. שטח התוכנית המיועדת הינו 836 דונם בבעלויות פרטיות. התכנית נתחמת על ידי ציר ויצמן מדרום, שכונת קריית שרת ממערב, שכונת רסקו ממזרח ושטחים פתוחים בעלי ייעוד נופש מטרופוליני מצפון. מטרת התכנית היא הקמת שכונה חדשה, הכוללת שטחים למטרות ציבוריות, מרכז מסחרי, כיכר עירונית והרחבת שטחי הספורט של העיר והיא מאפשרת את הגדלת היצע הדירות המתאימות לזוגות צעירים בראשית דרכם. התכנית הוכנה ע"י אגף ההנדסה של עיריית רעננה וקודמה באמצעות הועדה המקומית לתכנון ובנייה, בראשותו של ראש העיר רעננה, נחום חופרי.

 

לדברי נחום חופרי, ראש העיר רעננה, " אני צופה שהבנייה תחל כבר בראשית השנה הבאה (2013) והשכונה החדשה תהווה מנוף משמעותי לפיתוחה ולקידומה של רעננה בשנים הקרובות. התכנית שומרת על האופי הרענני והבניינים יהיו בגובה של עד 7 קומות עם חדרים על הגג, בבנייה רוויה אך לא צפופה.."

ראש העיר רעננה הודה בחום לחברי מועצת העיר רעננה ובהם גם סגנו, עו"ד איתן גינזבורג, המחזיק את תיק התכנון והבנייה על שיתוף הפעולה. חופרי אמר כי הנחה את עו"ד גינזבורג ואת אגף ההנדסה של עיריית רעננה להיערך לביצוע עבודות הפיתוח במלוא הקצב. חופרי ציין כי " במקביל לקידום התכנית הגדולה אנו מוסיפים לפתח את רעננה, ולקדם שורה של תכניות בנייה למען הדור הצעיר בכלל ולמען בני העיר בפרט".

 

דילוג לתוכן