המעמד המקצועי של מורים במדינת ישראל מטריד את קובעי המדיניות בעשור האחרון. יוצאים מתוך נקודת הראות כי האיכות של המורים וכל מיני מאפיינים בעבודה שלם מהווים סיבה עיקרית בהשפעה על טיב מערכת החינוך והתפוקות שלה, אבל לא קיימת הסכמה גורפת אודות מרכיב אחד, אשר קובע לבדו את איכות העבודה עצמה. בשל זאת, מתקיימים כל מיני שינויים במערכת ההכשרה.

תואר ראשון בחינוך מכללת תלפיות
צילום: PIXABAY

מה הם המאפיינים של מערכת החינוך במדינת ישראל?

לעומת מדינות שונות ברחבי תבל, הכשרה למקצוע ההוראה במדינת ישראל מבוצעת בשני מסלולים מקבילים האחד למשנהו. המסלול הראשון הינו אשר בו לומדים הוראה במכללות האקדמיות לחינוך ובסיומו מקבלים תואר ראשון בחינוך. מאידך, המסלול השני הינו אשר בו לומדים בשביל תעודת הוראה בבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות לחינוך.

בשני המסלולים הללו נקבעו זה מכבר תנאים של קבלה למקצוע ההוראה באמצעות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה. כמו כן, כאשר לימודי ההוראה מגיעים לקצם, מתבקשים בוגרי הלימודים להתמחות במשך שנה אחת. ההתמחות מהווה תנאי בסיסי לקבלת רישיון הוראה, אשר נותן בידכם כניסה לעבודה בתחום ההוראה במערכת החינוך הציבורית. תנאי הסף הללו אכן משותפים למערכת החינוך הישראלית ולמערכות חינוך אחרות במדינות אשר על פני כל הגלובוס, והם מצויים בחלק ניכר מן מדינות ה -OECD.

מאידך, במדינת צרפת למשל, מתבקשים המורים אשר עברו לימודי הוראה ברמה של תואר שני להיות ניצבים בבחינות רישוי ממשלתיות, במדינת בריטניה הינם נדרשים לעבור תקופת התמחות שבמהלכה הם נבחנים בהתאם להתנהגות מקצועית ואישית ואילו בארצות הברית קיימת בכל מדינה שיטה שונה להסמכת מורים ולרישוי מורים, אבל במרביתן מתבקשים המורים לעמוד במבחני הסמכה אשר אינם קיימים במדינת ישראל.

המעלות של קבלת תעודת הוראה בסיום לימודי תואר ראשון בחינוך –

יתרון רב עומד לזכות קבלת על תעודת הוראה, בסיום לימודי תואר ראשון בחינוך, כאשר הינה מאפשרת למערכת החינוך לבצע סינון של מורים פחות ויותר מתאימים, אבל כל מי שמתנגד לזאת סובר, כי הינה לא כל הזמן מהווה אינדיקציה לאיכות המורה ולרמה המקצועית שלו. כמו כן, בתי הספר נדרשים להעסיק רק מורים עם תעודת הוראה, אבל לא כל הזמן הדבר הזה מתרחש. קיימים בתי ספר אשר בהם מעסיקים מורים בכל מיני תקנים, אף בלי תעודת הוראה ובוודאי שבלי רישיון להוראה, שאותו מקבלים רק עם סיום עת ההתמחות ולאחר הגשת טפסים ספציפיים למשרד החינוך.