אלמונים ביצעו מעשה “תג מחיר” כנגד הקהילה הרפורמית ברעננה וצבעו כתובות גרפיטי על חזית בית שמאלי של “קהילת רענן”. בכתובות שרוססו באדום ובכחול נאמר: “תהילים פסוק כא-כב פרק קלט” ו”רמב”ם הלכות תשובה פרק ג הלכה יד”. לצד הכתובת רוסס סמל מגן דוד.

המשחיתים התייחסו לפסוקים כא’-כב’ בפרק קל”ט בתהילים “הלוא משנאיך ה’ אשנא ובתקוממיך אתקוטט. תכלית שנאה שנאתים, לאויבים היו לי”, וכן להלכות תשובה של הרמב”ם המתייחס למי שאין לו חלק לעולם הבא, אף על פי שהם מישראל: “המכנה שם לחברו, והקורא לחברו בכינויו, והמלבין פני חברו ברבים, והמתכבד בקלון חברו, והמבזה תלמידי חכמים, והמבזה רבותיו, והמבזה את המועדות, והמחלל את הקדשים”.

נראה כי מבצעי “תג המחיר” התייחסו לסיפא של דברי הרמב”ם. מעניין איך מעשיהם מסתדרים עם הרישא “המכנה שם לחברו, והקורא לחברו בכינויו, והמלבין פני חברו ברבים, והמתכבד בקלון חברו”…

לפני כשלוש שנים, במסגרת התנכלויות למספר בתי כנסת ברעננה הושחת גם בית שמאלי כששישה מחלונותיו נופצו וכתובת גרפיטי רוססה בסמוך: “זה התחיל!”. חקירת המשטרה בזמנו לא הובילה לשום תוצאה.

הקהילה הרפורמית הגישה תלונה למשטרת כפר סבא שמסרה כי פתחה בחקירת המקרה.