בבית המשפט לעניינים מנהלים הונחה בקשה להכיר בתביעה ייצוגית כנגד 19 מועצות דתיות ברחבי הארץ בנושא עלות הטבילה במקוואות הנשים. בין המועצות הדתיות הנתבעות כלולה גם המועצה הדתית רעננה. אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית הוציא הודעה לעתונות ולהלן תגובתו:

“בכל האמור למועצה הדתית רעננה הרי שהתביעה שהוגשה לבית המשפט בבקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית כנגד 19 מועצות דתיות ברחבי הארץ הינה רשלנית ולוקה בחוסר דיוק בלשון המעטה. הטענות כלפי המועצות הדתיות הינן כי חרף התקנה הקובעת כי אין לגבות כל סכום מכלות בשנה הראשונה לחתונתה – בפועל מחייבים אותן בתשלום. כמו כן נטען כי המועצות הדתיות גובות גביית יתר בכל האמור לטבילה רגילה של טובלות.

הטענה כלפי המועצה הדתית רעננה כי אנו גובים תשלום מכלות בשנה הראשונה לנישואיה הינה שקרית. אנו מעניקים לכל כלה כחלק מהרישום לנישואין תעודה שכותרתה “פטור לתשלום במקוואות למשך שנה מתאריך הנישואין”. למעשה, כשכלה מציגה אישור של מועצות דתיות אחרות גם אז אנו פוטרים אותה למרות שעל פי החוק אנו יכולים לגבות ממנה תשלום.

לגבי הטענה של גביית יתר בסכום הטבילה לנשים. חוזר מנכ”ל המסדיר את סכומי הגבייה מתייחס לסכומים הבאים: טבילה בחדר הכנה עם מקלחת הינו 15 ש’, טבילה בחדר הכנה עם אמבטיה – 30 ש’. לסכום זה יש להוסיף סכומים עבור מגבת ועבור ערכת טבילה במידה והטובלת מעוניינת. רוב הטובלות משתמשות במגבות וחלק קטן מהן בערכות.

בשלושת המקוואות לנשים ברעננה, מתוך סך הכול 18 חדרי הכנה ישנם רק 2 חדרי מקלחת – כל היתר, 16 במספר, הינם חדרי אמבטיה. בשל הלחץ הקיים בשעתיים היומיות בהן ניתן לטבול – אין אפשרות אמיתית לבחירה בין החדר היחיד (אם בכלל קיים) עם המקלחת לעומת החדרים עם האמבטיה. מסיבה זו הוחלט כי סכום הטבילה יעמוד על 25 שקל ולא 30 שקל ואפילו יכלול מגבת וערכת סבון/שמפו שעלותם הם 10-12 שקל שאמורים לחייב עליהם, כך שלמעשה סכום התשלום שנשים משלמות ברעננה קטן בהרבה ממה שמתיר חוזר המנכ”ל.

יודגש כי ההנחיה שלי לבלניות היא שכל טובלת שאין באפשרותה לשלם – טובלת ללא תשלום! וזה קורה מדי פעם. כמו כן יודגש כי למרות שהטובלות בליל שבת אמורות לשלם במהלך השבוע, לא תמיד זה אכן קורה. יתכן שאפילו הם חושבות שבליל שבת הטבילה היא ללא תשלום…

הדבר החמור הוא שבתצהיר שהגישו העותרים נטען כי יצרו קשר עם מקווה פרץ לברר כמה עולה טבילה עם מקלחת בלבד ונאמר להם כי גובים 25 ש’. דא עקא – אין במקווה פרץ שום חדר הכנה עם מקלחת בלבד!! כשבנו את המקווה לפני 10 שנים הוא נבנה עם חדרי הכנה של אמבטיות בלבד. למעשה מתמליל השיחה עם המקווה עולה כי לא נשאלה שום שאלה לגבי מקלחת! ובכל זאת החליטו העותרים לתבוע את המועצה הדתית רעננה ולהעתיר עליה האשמות מופרכות הכוללת תרמית, עשיית עושר ולא במשפט וכיוצא בזאת כיד הדמיון הטובה תוך חילול ה’ נוראי כלפי עובדים מסורים שפועלים בצרכי ציבור באמונה.

אני מיצר על התביעה שהוגשה שכל כולה קנטרנות ורדיפה של כול דבר בעל ריח דתי. המועצה הדתית רעננה תדע לתת לבית המשפט את התשובות במלואם לכול טענות העותרים ובטוחה כי בית המשפט ידחה על הסף את הניסיון הנואל להשחיר את פני המועצות הדתיות.

בברכה,

אריה פרידמן

יו”ר המועצה הדתית רעננה.