Search

תגבור כוחות האבטחה ברחבי העיר

בשבועות האחרונים חל שינוי במצב הביטחוני ברחבי המדינה. בעיריית רעננה קוימו מספר הערכות מצב בשיתוף המשרד לביטחון פנים, משרד החינוך, משטרת ישראל ונציגי הנהגות הורים בעיר. העירייה החליטה על מספר צעדים לחיזוק הביטחון האישי. צעדים אלה מבוצעים באופן מידי החל מתחילת השבוע ותוקפם יוארך ככל שיידרש.

אלה הם הצעדים: 1. תגבור מערך האבטחה האנושי במתחמי גני ילדים בעיר הסמוכים לאתרי בנייה.

2. הכפלת מערך הסיור העירוני והפעלת קב"טי העירייה כסיירי בטחון סביב מוסדות החינוך.

3. הידוק הקשר המודיעיני בין העירייה למשטרה, במיוחד בתחום אתרי הבנייה ואיתור שוהים בלתי חוקיים , זאת לצד תגבור פעולות המשטרה היזומות בעיר.

4. ריענון וחידוד נהלי האבטחה למאבטחי העירייה.

5. הפניית ניידת השיטור המשולב לסיורים סביב מוסדות חינוך להגברת הביטחון האישי.

6. תדרוך מערך הפיקוח ונציגי המוקד העירוני בעניין הגברת הערנות והרגישות כלפי פעילויות חשודות ואנשים חשודים.

יש להדגיש כי במקביל לפעולות מידיות אלה, עומדת מחלקת הביטחון של העירייה בקשר רצוף עם משטרת ישראל, משרד החינוך והמשרד לביטחון פנים וערוכה לכל שינוי במצב.

קב"ט העירייה, משה פישמן: אנו משקיעים מחשבה ותקציבים רבים במערך האבטחה במוסדות החינוך בעיר, הן באמצעים הגלויים והן בסמויים. אנו עוקבים אחר המצב ולא נהסס להוסיף מאבטחים ואמצעים בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים.

 

דילוג לתוכן