השר לשירותי דת, ח”כ דוד אזולאי, ביקר בשבוע שעבר ברעננה ונפגש עם ראש העיר ובכירי העירייה. בפגישה שהתקיימה בלשכת ראש העיר השתתפו בנוסף לשר ולראש העיר, רב העיר הרב יצחק פרץ, סגני ראש העיר סימה פרי, רונית וינטרוב ואלי כהן, יו”ר ועדת תכנון ובניה איתן גינזבורג ויו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן.

במהלך הפגישה העלו השר וראש העיר זיכרונות מתקופת שירותו של בילסקי בכנסת עת היה ח”כ באופוזיציה והשר – יו”ר ועדת הפנים. השניים סיפרו לנוכחים כי הקשר הטוב שנוצר ביניהם גרם לכך שבילסקי היה מהח”כים הבודדים מהאופוזיציה שהצליח לקדם הצעות חוק ולהעבירם בוועדה.

החלק העיקרי בביקורו של השר התקיים בבית המועצה הדתית. בישיבת עבודה ארוכה סיכם יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן את העשייה של המועצה הדתית מאז נכנס לתפקידו במאי 2014. פרידמן תיאר את תהליך ההבראה הכלכלית שעברה המועצה תחת ניהולו – הקיזוז הדרמטי בגרעון המצטבר כאשר תוך שנתיים ירד הגרעון ממינוס 832,000 שקל למינוס 198,000 שקל – קיזוז של למעלה מ 600,000 שקל! במקביל, עוד בשנה הראשונה לבחירת המליאה החדשה עברה המועצה לעודף של 73 אלף שקל לאחר שנים של גירעונות שנתיים ובשנה השנייה לפעילותה הגדילה את העודף ל 414 אלף שקל!

פרידמן הציג בפני השר את היעדים שהושגו בשנתיים שחלפו מאז כניסתו לתפקיד ואת המטרות שהציב לשנת 2016. השר התרשם מהעובדה כי מחיקת הגירעון המצטבר נעשה לצד חיזוק מעמד העובדים ושמירה קפדנית על זכויותיהם מה שגרם לעלייה בהוצאות השכר. יחד עם זאת הגידול המדהים בהכנסות המועצה כיסה הן חיסול הגירעון, הן את הגידול בשכר העובדים ובמיוחד את פעילות המועצה הדתית רעננה בתחום התרבות התורנית והקשר ההדוק עם הקהילות, פעילות שלא הייתה קיימת בעבר.

השר התייחס במיוחד לנושא מעמד משגיחי הכשרות. מתברר כי על פי דרישת רב העיר, הרב יצחק פרץ, משגיחי הכשרות ברעננה הינם עובדי המועצה הדתית ומקבלים רק ממנה את משכורתם מה שמונע לחלוטין תלות בין משגיח למושגח. זאת בניגוד למרבית ערי ישראל בהם המשגיחים הינם עובדי חברה קבלנית במקרה הטוב או מקבלים את משכורתם מבית העסק ולמעשה תלויים בו. השר סיפר כי הוא נמצא במאבק עם פקידי האוצר בדרישה לנתק בין בית העסק המושגח למשגיח הכשרות והמודל שבו המשגיחים הינם עובדי המועצה הדתית כפי שקיים ברעננה – בה בשנתיים האחרונות מתקיים מערך הכשרות כמשק סגור (דהיינו ההכנסות מכסות את ההוצאות) ואפילו תורמת לטור ההכנסות של המאזן – יאפשר לו לעמוד על שלו מול דרישות האוצר ולהראות כי הדבר אפשרי – זו רק שאלה של ניהול.

פרידמן: “ביקור השר אפשר לנו לעצור רגע מהפעילות השוטפת ולתת לעצמנו דין וחשבון על ההישגים שלנו ועל מה שדורש שיפור. כל מחלקה במועצה הדתית התקדמה רבות בשנתיים האחרונות והיעד העיקרי לשנה זו הוא חיסול הגירעון המצטבר והשלמת מהלך ההבראה שלקחנו על עצמנו לפני שנתיים”.