עיריית רעננה מרחיבה את שקיפות המידע לציבור! ספר תכניות העבודה לשנת 2019 עלה השבוע לאתר העירוני ומוצג במלואו לציבור הרחב. הספר, המציג את תכניות העבודה של כלל אגפי העירייה, מאפשר מעקב רציף אחר יעדי העבודה והעמידה בהם.


ברוח ערך שקיפות המידע לציבור, אותו חרטה עיריית רעננה על דגלה, עלה השבוע לאתר העירוני ספר תכניות העבודה של כלל אגפי העירייה, לשנת 2019, ומוצג במלואו לציבור הרחב.

הספר מאגד תחת יריעה אחת את כלל תכניות העבודה העירוניות ומציג את העשייה העניפה המתחוללת בעיר, בחלוקה לאגפים השונים. בין היתר כולל הספר מידע אודות בעלי התפקידים באגפים השונים, יעדי העבודה, המטרות שהוצבו, דגשים, תהליכים, תחומי אחריות ועוד. בפרסומו, נושא הספר חשיבות גבוהה הן לציבור הרחב והן לעובדי העירייה, בהיותו כלי יעיל למעקב אחר המשימות השונות והעמידה ביעדים שהוצבו, כמו גם לתכנון נכון המשלב את כלל השירותים העירוניים ומאפשר ניתוח פעילות מעמיק והתייעלות.

 חיים ברוידא, ראש העיר רעננה, בירך על פרסום הספר: “כעירייה שחרטה על דגלה את ערך השקיפות כראשון במעלה, נושא ספר זה חשיבות רבה.  זהו ביטוי ישיר לדרכינו ולמדיניות העירייה, להצגת המידע אודות הפעילות העירונית והעשייה המתוכננת, בשקיפות ובבהירות, הן באופן פנים ארגוני והן כלפי הציבור הרחב. לשתף אתכם תושבי העיר בתכניות וביעדים שהצבנו לעצמנו. אני מודה להנהלת העירייה, לראשי האגפים וכמובן לעובדי העירייה המסורים, על שטרחו והעלו על הכתב את תכניות העבודה בתחומים השונים, אשר נועדו בראש ובראשונה להעניק לתושבינו איכות חיים ושירותים מיטביים”.