שנתיים לפטירתו של בעלי, אבינו, בני ואחי מנחם אביצור ז”ל

נעלה לקברו בבית העלמין החדש בכפר נחמן ברעננה

ביום שישי כ”ג באייר תשע”ג 3.5.12

בשעה 09:30

משפחות: אביצור, קולה וליסון.