Search

שנה שניה ברציפות: רעננה בעלת דירוג אשראי הגבוה ביותר.

עיריית רעננה קיבלה, זו כבר השנה השנייה ברציפות, את דירוג האשראי הגבוה ביותר האפשרי AAA יציב (Stable), מטעם חברת דירוג האשראי המובילה בארץ ובעולם S&P (Standard & Poor's) המיוצגת בארץ על ידי חברת 'מעלות'. הדירוג הגבוה מעיד על יציבותה הפינאנסית של העירייה ועל התנהלות כלכלית נכונה.

בד"ח מטעם 'מעלות' נאמר כי, "הדירוג הגבוה הוענק לעיר לאחר שנמצאה בעלת נקודות חוזק במבנה המסגרת המוסדית, הגמישות תקציבית, ועומס החוב הנתמך של הרשות שהנו נמוך וקטן בהדרגה." בין היתר ציינו עורכי המחקר כי הם רואים ברעננה עיר מתפתחת אך איתנה, בעלת מסגרת משפטית יציבה ובעלת שיתוף פעולה הדוק עם משרד הפנים.

דירוג האשראי AAA שהוענק לרעננה, הוא הגבוה ביותר בסולם דירוג האשראי המקומי של מעלות S&P, ומשמעותו, בהתאם להגדרת מעלות S&P, כי יכולתה לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות היא גבוהה מאוד בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים.

במקביל לדירוג הגבוה שהוענק לעיר, צוינה רעננה כבעלת תחזית דירוג יציבה גם בעתיד וצפי לשימור הישגיה הגבוהים. "אנו מצפים שהעירייה תשמור את הנתח הגבוה יחסית לרשויות ישראליות של הכנסות הניתנות לשינוי, המשמר את הגמישות התקציבית הבינונית שלה, בהשוואה בינלאומית. איננו רואים תרחיש סביר בו נוריד את הדירוג המקומי של הרשות", צוין בדוח.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "הדירוג המושלם של רעננה, שנה שנייה ברציפות, מהווה עדות נאמנה לכך שרעננה מנוהלת באופן האחראי והיעיל ביותר, המבטיח ביצועים תקציביים טובים ואיתנות פינאנסית." חופרי גם הודה בחום למנכ"ל העירייה, לגזבר ולכלל עובדי העירייה על ההישג. לדבריו " המדובר בהישג ייחודי ומרשים, המעיד על היכולות הגבוהות של עובדי העירייה, ובראשם הצוות המוביל של הארגון."

 

דילוג לתוכן