הרשימה הדתית המאוחדת- רעננה מאחלת לכם ולבני ביתכם שנה טובה ומתוקה.
מאחלים לכול תושבי רעננה שנה של אהבת חינם, שנה של אחדות, שנה ש’נראה כל אחד את מעלת חברינו’. כתיבה וחתימה טובה – תהא שנת עין טובה!