לאור תלונות בעניין זיוף כשרותם של שמני הזית, נערכה בעבר ישיבה של הרבנות הראשית עם נציגי מועצת הזיתים ומשרד הבריאות ע”מ ללבן סוגיה זו ולמצוא דרכים לפתרון הבעיה. במהלך הישיבה נמצא כי על פי תקן הישראלי אסור בשום אופן לייצר ולשווק שמן זית ולציינו ככזה ,אשר מעורב בו שמן אחר כגון: שמן סויה המלווה לעיתים בתוספת צבעי מאכל ואמולסיפייר וכדו’. הוברר עוד כי תוספת המילה “מעורב” בסמיכות לציון “שמן זית” אף היא אסורה על פי תקן זה. במהלך הישיבה הובהר כי ישנה אוכלוסיה אלרגית לשמן סויה, כך שהצריכה של שמן מעורב מתוך חוסר ידיעה והטעיה מהווה נזק בריאותי ישיר.

כמו כן יש לציין, כי ציבור רחב מקפיד לעשות שימוש דווקא בשמן זית לצורך הדלקת נרות שבת וכן הדלקת נרות חנוכה או לחלופין, לצרכים בריאותיים ועל כן ההטעיה בעניין זה חמורה על אחת כמה וכמה. בחלק מהשמנים מצוין “כשר לפסח” ללא תוספת “מכיל קטניות” ובכך מוטעים הצרכנים המקפידים שלא לאכול קטניות בפסח.

הרבנות הראשית פנתה למועצות הדתיות ולנותני ההכשר האחרים בבקשה שלא לשתף פעולה עם יצרנים המטעים ומכשילים את הציבור ולא להעניק הכשר אלא אם כן היצרן עומד בנהלים דלעיל.

עם זאת , ראוי לציין כי ערנותו של הציבור במהלך השנים האחרונות והימנעותו מלרכוש תוצרת מזויפת על אף מחירה הנמוך, בד בבד עם סירוב הרבנויות המקומיות לשתף פעולה עם תופעה זו, הביאה לצמצומה.

בשמן זית מזויף קיים לעיתים גם חשש לערלה, מורכבות גידולי השמיטה, שימוש ברכיבים נוספים שאינם כשרים או ללא כשרות לפסח, חשש טבל, חומרי טעם וריח, צבעי מאכל, אמולסיפייר לא מאושר וכו’. לרוב, ניתן לזהות את שמני הזית המזויפים על פי מחירם הנמוך הנע בין 20-10 שקל לליטר.

במסגרת בדיקות שנערכו בעבר ע”י משרד הבריאות לבקבוקי שמן הנמכרים בשווקים של חברות שונות שהוצגו כשמני זית ,נמצא כי השמנים המופיעים בקישור הבא מעורבים עם שמנים אחרים, חלקם אף בעלי ציון כשרות מזויף תוך הכשלת הציבור. להלן הקישור לאתר משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/22112011_3.aspx

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/05042012_2.aspx