Search

שמיטה בגינון הציבורי? יש לכם יכולת להשפיע!

ארגון בית הלל, ארגון רבנים ותלמידות חכמים, קורא לתושבי הערים במדינת ישראל לפנות, יחדיו עם הרבנים המקומיים, לעיריות ולמועצות המקומיות, כדי לבצע ללא דיחוי את ההכנות הנדרשות ברחבי העיר לקראת שנת השמיטה. העניין הציבורי בשנת השמיטה הולך וגובר, לא רק בקרב הציבור הדתי והמסורתי אלא גם בקרב כלל הציבור ועל כן ראוי שנושא השמיטה יבוא לידי ביטוי גם באופן מעשי במרחב העירוני.

בשנת השמיטה אנו מצווים להפסיק את עבודת האדמה אך מאידך מותר לשמר את הקיים. ע"פ עקרון זה וע"י נקיטת מספר פעולות פשוטות, ניתן לשמר את פניה היפות של העיר תוך כדי שמירת השמיטה.

להלן רשימה של ההכנות המרכזיות שצריכות להתבצע לצורך שמירת השמיטה:

יש להחליף את הפרחים העונתיים לפרחים רב שנתיים.

  • שתילת מרחבי דשא צריכה להתבצע כעת, כך שכיסוח הדשא בשנת השמיטה לא יוביל לכיסוי הקרחות אלא יתחזק את הקיים.
  • נטיעת עצים צריכה להתבצע לפני השמיטה. במקרה ומדובר בעצי פרי, יש להקדים לפני ט"ו באב.
  • יש לבצע גיזום עצים ושיחים לפני השמיטה, כדי להשאיר גיזום רק לצורך תחזוקה למהלך שנת השמיטה.
  • גיזום ורדים צריך להתבצע גם הוא לפני השמיטה כדי לחסוך את הצורך לגזום אותם במהלך החורף של שנת השמיטה.
  • כדי להימנע מדישון מיותר בשנת השמיטה, יש לבצע את מלאכות הדישון הנדרשות לפניכן.

 

גם במהלך שנת השמיטה ישנם דברים רבים שיכולים להיעשות כדי לשמר את פניה היפות של העיר, תוך כדי שמירה שמיטה כגון: שתילת פרחים על ידי אנשים שאינם יהודים, שתילה על גבי מצע מנותק מן האדמה. על דברים אלו נרחיב בהמשך.

הרבנות הראשית יחדיו עם מכון התורה והארץ הפיקו חוברת מפורטת ובהירה לגבי גינון פרטי וציבורי בשנת השמיטה.

ניתן להוריד את החוברת כאן

אנו קוראים לכלל הציבור לפעול יחדיו לקידום ערכי השמיטה, הן במישור החברתי, הן במישור הרוחני והן במישור ההלכתי, כך ששנת השמיטה תוכל להוות גורם מלכד לכלל החברה הישראלית, כפי שמבטא הרב קוק בהקדמת לשבת הארץ:

"צורך מיוחד הוא לאומה זו, כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זוהרו, אשר לא ישביתוהו חיי החברה של חול עם העמל והדאגה, הזעף והתחרות אשר להם, למען תוכל להתגלות בקירבה פנימה טהרת נשמתה כמו שהיא. שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. שנת שקט ושלוה באין נוגש ורודה, שנת שוויון ומרגוע… אין רכוש פרטי מסוים ולא זכות קפדנית, ושלום אלוקי שורר על כל אשר נשמה באפו. אין חילול קודש של קפדנות רכוש פרטי בכל תוצאות יבולה של שנה זו, וחמדת העושר המתגלה על ידי המסחר, משתכחת… והאדם חוזר אל טבעו הרענן".

דילוג לתוכן