בימים אלו יצא לאור ספרו של רב מזרח העיר, הרב שלמה אישון “שלמי תורה” – עיונים והארות בפרשיות התורה מתוך משב רוח ייחודי של למדנות ופתיחת שערי התורה לציבור.


 

ספרו של החדש של הרב אישון “שלמי תורה”  כולל שני כרכים ובהם העלה הרב אישון על הכתב מקצת מן השיעורים בסוגיות מפרשת השבוע אשר הוא מוסר כבר שנים רבות, מדי שבת לאחר התפילה. כל המעוניין להעמיק בלימוד הפרשה תוך עיון בדברי חז”ל ומפרשי המקרא הראשונים ועד להגותם של הראי”ה קוק  וגדולי החסידות יוכל למצוא עניין בספר.

השיעורים הנם על פרשיות השבוע, מתוך משב רוח ייחודי של למדנות ופתיחת שערי התורה לציבור. בספר נידונות סוגיות שלא רבים נחשפים אליהן, בהסברה ברורה והדרגתית, תוך עיון בדברי חז”ל ורבותינו הראשונים והאחרונים.

הרב שלמה אישון מכהן כרב מזרח העיר רעננה, עומד בראש מכון כת”ר לכלכלה על פי התורה, ומשמש כאב”ד בבי”ד ‘ארץ חמדה גזית’. במשך שנים רבות העביר שיעורים בפרשיות השבוע וכן פרסם תשובות הלכתיות ומאמרים רבים.