שלישי תנ”כי עם הרב אמנון בזק על “ימי שפוט השופטים”. ימי שלישי בשעה 20:30 בבית מת”ן השרון החל מכ”ט שבט, ה 29.1 בבית מת”ן השרון.