תכנית חדשה לבניית שכונה בת 1,480 דירות בדרום רעננה, אושרה באחרונה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה. השכונה, שתכניתה צפויה להיות מאושרת בתוך כשנה, תשתרע על כ- 365 דונם בין כביש 531 לבין רחוב פרדס משותף מצפון, עד החלק המקביל לרחוב קלאוזנר ממזרח, ובמקביל להמשכו של רחוב הפרחים במערב. מדובר על קרקע חקלאית פרטית שמוחזקת על ידי בעלים רבים, כשלצורך הוצאת השכונה לפועל יידרש איחוד וחלוקת הקרקע. 20% מהדירות שייבנו בשכונה יהיו דירות קטנות בשטח של עד 75 מ”ר, והבניינים בה יוגבלו לגובה של עד 10 קומות בשל הקרבה לשדה התעופה הרצליה. השכונה תיבנה על פי תקן ירוק, תרושת בשבילי אופניים ובה ייכללו 50 אלף מ”ר שטחים ירוקים.

אישור התכנית הוא הראשון שהוענק על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה, מאז קבלתה מעמד של ועדה עצמאית לפני מספר חודשים. התכנית שבהכנתה היה מעורב צוות היגוי של משרדי הממשלה, צפויה לקבל אישור סופי בשנת 2017.

איתן גינזבורג, יו”ר ועדת תכנון ובנייה ברעננה: “כחלק ממאמצינו לתת מענה לרצונם של בני רעננה להמשיך ולגור בה, אנחנו פועלים להוספת דירות ולפיתוחה באופן מושכל. השכונה החדשה מתוכננת על פי מדיניות התכנון העירונית, אשר באה לידי ביטוי בתכנית המתאר החדשה של רעננה. הקפדנו על כך שיהיו בה הרבה מאוד שטחים ירוקים וכי יהיה בה תמהיל מגוון של יחידות דיור, ובהן דירות קטנות ובינוניות שיתאימו לסוגי אוכלוסייה שונים, לרבות צעירים. כמובן שהשכונה תהיה שכונה ירוקה כמו כל הבנייה החדשה ברעננה ותאופיין בבנייה רוויה ומודרנית. הצבנו לעצמינו מטרה לקדם תכניות במהירות וביעילות, מבלי להתפשר על איכות התכנון – ואני גאה על כך שתוך זמן כל כך קצר מיום קבלת הסמכויות לקידום תכניות באופן עצמאי ברחבי העיר, אנחנו מצויים בשלב מתקדם של קידום שכונה חדשה ברעננה”.