עיריית רעננה מפעילה שירות חדש כחלק משיפור השירות לתושבים. במסגרת זו, יונגש מידע סטטוטורי לציבור גם באופן דיגיטאלי.

החל מתאריך 1.1.2016 ניתן לקבל תיקי בניין ומסמכים סטטוטוריים על גבי דיסק און קי. כמו כן, ניתן יהיה לצפות בתוכנית הבניינים והיתרי הבנייה באתר אינטרנט ייעודי-“מרכז מידע הנדסי” באתר עיריית רעננה.

עלות הדיסק- און- קי הינה 30 ₪ בלבד. לתושבי רעננה שירות שליח עד הבית יינתן ללא עלות. במקביל, ארכיון ההנדסה יהיה פתוח בימי חמישי בין השעות 8:00-13:00 בתאום מראש עם ג’ני 7610512- 09.

לצורך הדרכה טלפונית לצפייה באתר האינטרנט ניתן להתקשר לנדב בטלפון 09-7610518