Search

שירותי הדואר ברעננה בסימן שיפור

שירותי הדואר ברעננה בסימן שיפור! בעקבות פניית ראש עיריית רעננה לשר התקשורת גלעד ארדן, בנושא הצורך בשיפור שירותי הדואר בעיר, הודיע השר כי בכוונתו לבחון ייעול השירות המוענק לתושבי העיר בענף הדואר.

בפנייה שהעביר לאחרונה ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי לשר, ביקש את התערבותו בהתנהלות מערך הדואר לתושבי העיר: "שירותי הדואר בעיר הולכים ומתדרדרים", ציין בילסקי, והוסיף כי יש צורך בתגבור הפעילות בסניפים הפעילים בעיר ובזירוז תהליך בחירת זכיין חדש במכרז בסוכנות הדואר בקריית שרת.

במכתב תגובה מסר השר כי בימים אלו הוא בוחן את המלצותיה של "ועדת רייך" הוועדה הציבורית אשר מונתה לבחינת ענף הדואר על רבדיו השונים. לדבריו, עם סיום השימוע בנוגע להמלצות הוועדה, יפעל בנחישות לקבוע טיב שירות מחייב בכל היחידות, להגדיל את היקף מסירת דברי הדואר ועוד.

"רעננה זכאית שירותי דואר איכותיים יותר" ציין השר ארדן, והודיע כי ישים דגש על סוגיות העומס ביחידת הדואר, ויפעל למען שיפור השירות לציבור.

דילוג לתוכן