המועצה הדתית רעננה החלה בשלב ב’ של שיפוץ מקווה הנשים בהרצל ומקימה מתחם נגישות שיכלול חדר הכנה נגיש ומנוף הורדה לבור הטבילה. השיפוץ יארך כחודש ימים שבמהלכו ימשיך המקווה לפעול.


לפני כשנתיים הסתיים שלב א’ של שיפוץ מקווה הנשים בהרצל שכלל הקמה של מתחם כלות מפואר. בימים אלה החל שלב ב’ של השיפוץ שיהפוך את החלק האמצעי והמיושן של המקווה למתחם חדשני שכולל חדרי הכנה מודרניים, אחד מהם נגיש לטובלות בעלות צרכים מיוחדים, ובור שיותקן לצידו מנוף הורדה לתוך בור הטבילה.

יו”ר המועצה הדתית רעננה אריה פרידמן מסר כי את התקציב לשיפוץ המקווה השיג מקול קורא מיוחד שפרסם המשרד לשירותי דת בנושא נגישות. מהלך זה בנוסף להתקנת מעלית