Search

שיפוץ מקווה הרצל מתחיל!

המועצה הדתית סיימה את ההכנות הלוגיסטיות ומתחילה את שלב א' בשיפוץ מקוואות הנשים והגברים ברחוב הרצל. השיפוצים יחלו היום ראשון ה 1.2.15 ובמשך השבוע הראשון של פברואר יהיו המקוואות סגורים. ב יום ראשון ה 8.2.15 יפתחו המקוואות לקהל למעט מתחם הכלות שישאר סגור לכשבועיים נוספים.

יו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן: "השיפוצים במקוואות הרצל יכללו שיפוץ מאסיבי של מתחם חדרי הכלות במקווה הנשים כשמה שמנחה אותנו הוא במיוחד נושא העיצוב עליו שמנו דגש מיוחד. בנוסף, אנו מוטרדים מבעיית רטיבות הקירות במקווה הגברים, מה שגורם להתקלפויות ולסדקים. כפתרון לבעיה נפעל בשני מישורים – האחד, צביעת הקירות בצבע מיוחד לתנאי רטיבות ולחות ובמקביל נשדרג משמעותית את מערכת מפוחי יניקת האוויר הלח ושאיבתו אל מחוץ למקווה".

פרידמן ממשיך בתיאור פעולות השיפוץ: "אנו מחליפים את כל צינורות המים שמוליכים מתנורי החימום למקוואות הנשים והגברים. מדובר במעערכת צנרת של כ 400 מטר שלא הוחלפה במשך כעשרים שנה. הצנרת המיושנת היא בעלת קוטר קטן מלכתכילה והזמן הרב שחלף גרם לסתימות רבות. החלפת הצמרת תפתור בעיות רבות החל מלחץ המים וכלה בטמפרטורת המים".

המועצה הדתית מבקשת שבשבוע שבו מקווה הרצל יהיה סגור לרגל השיפוצים הציבור יפנה למקוואות הבאים:

מקוואות נשים

מקווה קריית שרת – רח' פרץ 53. טל : 09-7711046

מקווה מזרח העיר – רח' רבוצקי 74 טל : 09-7652366

בכל מקרה של שאלה או בירור אנא פנו לגב' רבקה שטיין, אחראית מקוואות הנשים – מס. הנייד: 050-6678140.

מקוואות גברים

מקווה קריית שרת – רח' פרץ 53.

מקווה אלפסי – רח' אלפסי, שכונת בלוקונים.

דילוג לתוכן