Search

שיפוץ כבישים ורחובות ברחבי העיר.

השבוע פותחת עיריית רעננה בפרוייקט לשיפוץ ולשדרוג כבישים ורחובות ברחבי העיר. במסגרת העבודות יתבצע קרצוף וציפוי מחדש באספלט של רחובות באזורים שונים בעיר.

הרחובות שיטופלו הינם: הסדנא, החלוץ בשכונת קריית שרת, ברנר, רחוב קרן היסוד (בין ההסתדרות לחי"ל), החי"ל (בין הנשיאים לעציון) וקטע מרחוב פרדס משותף.

סך ההשקעה בפרוייקט עומדת על כ-2.5 מיליון ₪, ומתוכם 1.3 מיליון ₪ הינם מתקציב משרד התחבורה, שנועד לביצוע עבודות תשתית לשיפור הבטיחות של נהגים והולכי רגל. במסגרת זו, יבוצעו בין השאר עבודות לסלילת פסי האטה, שיפורים ברמזורים והקמת מעקות בטיחות.

 

דילוג לתוכן