רבה הראשי של רעננה, הרב יצחק פרץ יעביר שיעורים בתיקוני ליל שבועות , בבתי הכנסת השונים בעיר.