Search
Study: Habitual Short Sleep Duration, Diet, and Development of Type 2 Diabetes in Adults. Image Credit: Lysenko Andrii/Shutterstock.com

שינה לקויה מגבירה את הסיכון לסוכרת ללא קשר להרגלי אכילה בריאים, כך עולה ממחקר

במחקר שפורסם לאחרונה ב רשת JAMA פתוחהחוקרים חקרו כיצד משך השינה והרגלי התזונה של אדם קשורים עם הסבירות שלו לפתח סוכרת מסוג 2 (T2D).

התוצאות שלהם, שהתקבלו ממחקר עוקבה, מצביעות על כך ששינה לקויה ודפוסי תזונה לא בריאים הם גורמי סיכון ל-T2D ויש להם השלכות על אסטרטגיות בריאות הציבור למניעת סוכרת.

לימוד: משך שינה קצר רגיל, תזונה והתפתחות של סוכרת סוג 2 במבוגרים. קרדיט תמונה: Lysenko Andrii/Shutterstock.com

רקע כללי

חוקרים מחשיבים אנשים שישנים פחות משבע שעות ביום כבעלי משך שינה קצר, ומחקרים מצביעים על כך שעד שליש מהמבוגרים יכולים להיות ישנים קצרים.

אי קבלת שינה מספקת עלולה להגביר את הסיכון לתוצאות בריאותיות שליליות מרובות, כולל T2D, שכן הגבלת שינה עלולה להשפיע על תנגודת אינסולין ומטבוליזם של גלוקוז.

בעוד שהגדלת משך השינה לשבע שעות ביום לפחות יכולה להפחית את הסיכון ל-T2D, גורמים רבים מגבילים את יכולתו של אדם לישון מספיק, בעיקר לחצים כלכליים, לוחות זמנים לעבודה ואחריות לטיפול בילדים.

עם זאת, הרגלי תזונה בריאים יכולים לנטרל את ההשפעות השליליות של שינה לקויה על הבריאות, כולל סיכון T2D.

לגבי המחקר

במחקר זה מבוסס בריטניה, חוקרים שיערו כי הקפדה על הרגלי תזונה בריאים תהיה קשורה לסיכון נמוך יותר לפתח T2D בקרב אנשים שישנים קצרים.

מחקר העוקבה כלל הערכות של הרגלי תזונה, משך שינה יומי ואירוע T2D כתוצאה העיקרית של עניין.

לצורך הערכת השינה, משתתפים בין הגילאים 38 עד 71 התבקשו לדווח כמה שעות ישנו בכל 24 שעות, כולל תנומות.

לאנשים שישנו שבע עד שמונה שעות היה משך שינה 'רגיל', בעוד שש שעות נחשבו לשינה 'קצרה קלה', חמש שעות שינה 'קצרה בינונית' ושלוש עד ארבע שעות שינה 'קצרה במיוחד'.

שאלון הרגלי התזונה כלל שאלות על צריכת בשר אדום, ירקות, פירות ודגים לא מעובדים ומעובדים.

אנשים שצרכו פחות משתי מנות כל אחת מפריטי בשר אדום מעובדים ולא מעובדים ושתי מנות דגים או יותר בשבוע סווגו כבריאים יותר, וכך גם אלו שצרכו לפחות ארבע כפות ירקות ושתי חתיכות פרי ביום.

כל אחת מחמש התנהגויות אלו שוקללה באופן שווה כך שאנשים קיבלו ציון בין אפס, המייצג את הלא בריא ביותר, לחמישה, הבריא ביותר. רישומי אשפוז בבית החולים שימשו כדי לוודא אם אדם פיתח T2D.

החוקרים ניתחו את הנתונים באמצעות ניתוח רגרסיה של סיכונים פרופורציונליים, המהווה קשר בין מינון-תגובה בין סיכון T2D ומשך השינה.

כמו כן נבחנו אינטראקציות תוספות ומכפילות בין משך השינה וציוני הדיאטה.

המודלים המותאמים כללו גם מין, אתניות וגזע, מצב עישון, צריכת אלכוהול, מדד מסת הגוף, לחץ דם, השכלה, פעילות גופנית ושימוש בתרופות נוגדות דיכאון. תמותה מכל הסיבות נכללה כתוצאה מתחרה אפשרית.

ממצאים

המחקר כלל 247,867 אנשים שהיו בני 60 בממוצע. מעט יותר ממחצית מהמדגם היו נשים, וכמעט 94% דיווחו על אירופאים לבנים כגזע או מוצא אתני.

מעט יותר משלושה רבעים מהמדגם סווגו כישנים רגילים; כ-20% היו ישנים קצרים קלה, 4% היו ישנים קצרים בינוני, ופחות מ-1% היו ישנים קצרים במיוחד.

רק 17% השיגו חמש נקודות בדיאטה בריאה, בעוד ש-29%, 27.5%, 17.6% ו-1.5% קיבלו ציונים של ארבע, שלוש, שניים ואחד, בהתאמה. כ-3.2% מהמדגם (7905 אנשים) קיבלו אבחנה של T2D תוך חציון של 12.5 שנים.

בהשוואה לקבוצת ההתייחסות של ישנים רגילים, אנשים שישנו חמש שעות בכל לילה היו בסיכון גבוה ב-16% לפתח T2D, בעוד שלאלה שישנו שלוש עד ארבע שעות היו בסבירות גבוהה יותר ב-41%. עם זאת, שינה רגילה לא הייתה שונה משמעותית משינה קצרה קלה.

בהשוואה לאלו עם התזונה הכי פחות בריאה, אנשים שקיבלו ציון של ארבעה או חמישה בדיאטה היו בסיכון נמוך ב-25% לפתח T2D. ציון שלושה, שניים ואחד לא היו קשורים בסיכון נמוך משמעותית מקבוצת הייחוס.

חוקרים לא הבחינו באינטראקציות מכפילות או תוספות בין ציון הדיאטה ומשך השינה במודלים לא מותאמים וגם במודלים מותאמים. ניתוח רגישות שכלל תמותה מכל סיבה לא שינה את הממצאים העיקריים.

מסקנות

הממצא העיקרי ממחקר זה מצביע על כך שאנשים קצרי שינה בדרך כלל עשויים להיות בסיכון מוגבר לפתח T2D גם אם הם שומרים על תזונה בריאה.

שינה לא מספקת עלולה לפגוע ברגישות לאינסולין ברמה התאית, לשנות את חילוף החומרים של אנרגיית שרירי השלד לעבר חמצון שאינו גלוקוז, להגביר את הפעילות במערכת העצבים הסימפתטית ולשנות קהילות מיקרוביוטה במעי.

מכיוון שהגדלת משך השינה עשויה להיות בלתי אפשרית עבור אנשים רבים, יש לזהות אסטרטגיות אחרות כדי להפחית את הסיכון ל-T2D. התערבויות שניתן לחקור כוללות הקפדה על תזונה ים תיכונית או תזונה בריאה דומה והגברת פעילות גופנית.

בנוסף, מחקר עתידי צריך להתייחס לגורמים אחרים לשינה לא מספקת שאינם קשורים לצרכים כלכליים וטיפוליים, כגון דום נשימה חסימתי בשינה.

דילוג לתוכן