Search
Study: Association of Cannabis Use With Cardiovascular Outcomes Among US Adults. Image Credit: Bits And Splits / Shutterstock

שימוש בקנאביס קשור לסיכון גבוה יותר להתקפי לב ושבץ, מזהיר מחקר

מחקר שנערך באוניברסיטת קליפורניה, ארה"ב, מגלה ששימוש בקנאביס יכול להגביר את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים חמורים וששימוש כבד יותר קשור לסיכון קרדיווסקולרי גבוה יותר.

המחקר פורסם ב- כתב העת של איגוד הלב האמריקאי.

מחקר: קשר של שימוש בקנאביס עם תוצאות קרדיווסקולריות בקרב מבוגרים בארה"ב. קרדיט תמונה: Bits And Splits / Shutterstock

רקע כללי

שכיחות השימוש בקנאביס עלתה מ-10% ב-2002 ל-18% ב-2019 בקרב מבוגרים בארה"ב. גם מספר המקרים של הפרעת קנאביס גדל בחדות עם הזמן בארה"ב. זה יכול להיות בגלל הירידה בתפיסה של מזיקות השימוש בקנאביס באוכלוסייה הכללית. סקרים לאומיים מוצאים שאחוז האנשים המאמינים בסיכונים בריאותיים הקשורים לשימוש בקנאביס ירד מ-50% ב-2002 ל-28% ב-2019.

ידוע כי שימוש בקנאביס קשור למחלת לב טרשת עורקים. טטרהידרוקנבינול היא תרכובת פעילה של קנאביס, שנמצאה כמגבירה את הסיכון לסינקופה, שבץ ואוטם שריר הלב. קנאביס נשאף בעיקר דרך עישון, מה שיכול להשפיע לרעה נוספת על מערכת הלב וכלי הדם.

במחקר זה, מדענים ניתחו נתונים בשנים 2016 – 2020 מסקר גורמי סיכון התנהגותי כדי לקבוע את הקשר בין שימוש בקנאביס לתוצאות קרדיווסקולריות בקרב מבוגרים בארה"ב.

ללמוד עיצוב

סקר מעקב אחר גורמי סיכון התנהגותי הוא סקר טלפוני שנערך על ידי המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), המכסה 27 מדינות אמריקאיות ושני טריטוריות. הנתונים של סך של 434,104 משתתפי סקר בגילאי 18 עד 74 שנים נותחו במחקר זה.

מספר ימי השימוש בקנאביס ב-30 הימים האחרונים נותח כדי לקבוע את תדירות השימוש בקנאביס. תוצאות קרדיווסקולריות שדווחו על עצמן כללו מחלת לב כלילית, אוטם שריר הלב, שבץ מוחי ומדד מורכב של כל שלושת האירועים הקרדיווסקולריים.

גורמי הסיכון הקרדיווסקולריים שהותאמו בניתוח כללו שימוש בסיגריות טבק, צריכת אלכוהול, שימוש בסיגריות אלקטרוניות על בסיס ניקוטין, אינדקס מסת הגוף, סוכרת ופעילות גופנית.

תצפיות חשובות

השכיחות של שימוש יומיומי, לא יומי ולעולם לא בקנאביס הוערכה ב-4%, 7.1% ו-88.9%, בהתאמה, בכל אוכלוסיית המחקר. רוב המשתתפים (61%) דיווחו שמעולם לא השתמשו בסיגריות טבק. השכיחות של מחלת לב כלילית, אוטם שריר הלב, שבץ, והתוצאה המשולבת הייתה 3.5%, 3.6%, 2.8% ו-7.4% באוכלוסיית המחקר, בהתאמה.

השכיחות של השימוש הנוכחי בטבק וצריכת האלכוהול היומית הייתה גבוהה משמעותית בקרב משתמשי קנאביס יומיומיים ושאינם יומיים בהשוואה לזו בקרב משתמשי קנאביס לעולם לא. נצפו הבדלים משמעותיים בהתפלגות אירועים קרדיווסקולריים בין משתמשים יומיים, לא יומיומיים ולעולם לא, כאשר משתמשים שאינם יומיים הראו את ההערכות הנמוכות ביותר.

הניתוח שנערך לאחר התאמה למאפיינים דמוגרפיים וגורמי סיכון קרדיווסקולריים גילה קשר מובהק של שימוש בקנאביס עם הסיכונים לאוטם שריר הלב, שבץ, והתוצאה המרוכבת של מחלת לב כלילית, אוטם שריר הלב ושבץ. הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים עלה עם התגברות הימים של השימוש בקנאביס.

הקשר החזק שנצפה בין שימוש בקנאביס לתוצאות קרדיווסקולריות בכל אוכלוסיית המחקר נותר דומה בקרב מבוגרים שמעולם לא עישנו סיגריות טבק. בקרב משתתפים שמעולם לא השתמשו בסיגריות טבק ובסיגריות אלקטרוניות, השימוש בקנאביס הראה קשרים מובהקים עם שבץ מוחי ותוצאות מורכבות אך לא עם מחלת לב כלילית ואוטם שריר הלב.

ניתוח תת-קבוצות שכלל גברים מתחת לגיל 55 ונשים מתחת לחמש שנים שהיו בסיכון למחלות לב וכלי דם מוקדמות גילה ששימוש בקנאביס קשור באופן מובהק לסיכון מוגבר לכל האירועים הקרדיווסקולריים שנבדקו. אסוציאציות אלו נותרו דומות עבור אלה שמעולם לא השתמשו בסיגריות טבק ובסיגריות אלקטרוניות.

משמעות המחקר

המחקר מגלה ששימוש בקנאביס קשור לסיכון מוגבר לאוטם שריר הלב ושבץ מוחי ושהקשר מתחזק עבור אלו עם תדירות גבוהה יותר של שימוש בקנאביס בחודש.

יש לציין כי מבוגרים בארה"ב שמעולם לא עישנו סיגריות טבק מציגים קשר דומה בין שימוש בקנאביס לתוצאות קרדיווסקולריות שליליות.

בסך הכל, הממצאים מדגישים את הצורך בבדיקת מטופלים לשימוש בקנאביס ולייעץ להם להפסיק את ההרגל על ​​מנת להפחית את הסיכון למחלות לב וכלי דם מוקדמות ולאירועים לבביים.

דילוג לתוכן