Search

שידרוג רחבת מרכז שושן שברחוב אחוזה.

בשבוע הבא ייצא לדרך פרויקט שדרוג רחבת מרכז שושן – הרחבה הציבורית ברחוב אחוזה הצמודה לרחוב חנקין.

במסגרת העבודות, שיימשכו כחודש ימים, תפורק הבמה הניצבת ברחבה, פרגולות העץ הישנות הפזורות ברחבה יפורקו ובמקומן יוצבו סככות הצללה דקורטיביות וחדשות, ספסלים חדשים לרווחתם של התושבים וכן יוחלפו עמודי התאורה במקום.

לאורך תקופת העבודות ייתכנו שיבושים במעבר הולכי רגל בסמוך למקום והעירייה תדאג להצבת שלטי הכוונה לטובת ציבור הולכי הרגל.

דילוג לתוכן