Search

שיא בגיוס התרומות למען "קרן רעי לא אחסר"

כ- 70,000 ₪ נתרמו על ידי תושבי רעננה למען קרן "רועי לא אחסר", ביום ההתרמה השנתי שנערך ביום ד' 11.9.2013. מדובר בסכום הגבוה ביותר שנתרם עד כה למען הקרן – אשר כל הכנסותיה מיועדות לסיוע לתלמידי רעננה שידם אינה משגת – במסגרת ימי ההתרמה המתקיימים עבורה מדי שנה, בשיתוף מערכת החינוך בעיר.

את הסכום הגבוה, שלראשונה חצה את רף ה- 50,000 ₪, זוקפים מנהלי הקרן להתגייסות הגבוהה של תלמידי בתי הספר, בעידודם של צוותי החינוך שהיו מעורבים בתהליך באופן אישי בליווי התלמידים. בלטו במיוחד בתי הספר "יונתן" ו"אוסטרובסקי" בהם נאספו סכומי תרומה גבוהים במיוחד של למעלה מ- 010,00 ₪: 12,223 ₪ שנאספו על ידי תלמידי "יונתן" ו- 10,475 ₪ על ידי תלמידי "אוסטרובסקי".

כמו כן, תרמה להצלחת היום העובדה כי אל התלמידים התלוו השנה חבריו של רועי חסן ז"ל, אשר נפגשו עם תלמידים בבתי הספר ושוחחו עמם על פעילות הקרן ועל סיפורו האישי של רועי חסן ז"ל, ואף שוחחו עם עוברי אורח בדוכנים שהוצבו בעיר למען גיוס התרומות.

קרן 'רועי לא אחסר' הוקמה לפני כ-15 שנה, על ידי בני הזוג משה ואתי חסן, תושבי רעננה, לזכר בנם שנהרג במהלך שירותו הצבאי בגיל 19. הקרן פועלת בהתנדבות וכספיה מסייעים לילדי רעננה בתחומי מגוונים ובהם: רכישת ספרי לימוד וציוד מקצועי, סיוע במימון טיולים בית-ספריים, אבחונים שונים, השתתפות בקייטנות ובחוגים, ארוחות חמות, רכישת מחשבים, ביגוד והנעלה, ציוד רפואי, טיפולים רפואיים, סיוע לבעלי צרכים מיוחדים ולתלמידים מתקשים ועוד. לאורך שנות פעילותה, גייסה הקרן למעלה מ- 10 מיליון ₪.

 

דילוג לתוכן