המשבר הכלכלי הקשה שנגרם בשל נגיף הקורונה לא השאיר את אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית רעננה, אדיש והוא הכריז על חבילת הקלות לבתי העסק בתחום השגחת הכשרות והכשרתם לפסח. פרידמן: “בתי העסק הם שותפים שלנו במתן שירות כשרותי לתושבי העיר ושותפות זו מתבטאת מצידנו גם בעת משבר”.


יו”ר המועצה הדתית רעננה, אריה פרידמן מוציא מדי פעם דרישות תשלום לבתי העסק בעיר עבורי שירותי ההשגחה בכשרות. המכתב שיצא אליהם השבוע היה שונה במקצת:

“המועצה הדתית רעננה רואה בבתי העסק בעיר הנמצאים תחת השגחתה שותפים מלאים לאחת המשימות המרכזיות על סדר יומה – מתן שירות כשרותי לתושבי העיר.

שותפות זו עומדת בעינה בעת שגרה וביתר שאת בעת משבר. תקנות החירום שהוציאה הממשלה בשל מגפת הקורונה, איתה אנו מתמודדים בימים אלה, הביאו לסגירה מוחלטת או חלקית של רבים מבתי העסק ברעננה.

בנוסף, חודש ניסן העומד בפתח מבשר על הפסח שבהם ימי הפעילות מועטים וגם בשגרה חלק מבתי העסק מוותרים על פעילות בין היתר גם בשל עלויות הכרוכות בהכשרה ובהשגחה המיוחדת לפסח.

כשותפים, אנו מבקשים להקל ככל האפשר על בתי העסק לפעול בתקופה קשה זו גם בהיבט הקטנת ההוצאות בשוטף וגם בהיבט הגדלת ימי הפעילות ככל הניתן.  מסיבה זו החליטה המועצה הדתית רעננה לנקוט בהקלות הבאות, הקלות המתייחסות אך ורק לבתי עסק הנכללים בהנחיית משרד הבריאות לסגירה מלאה או חלקית :

  1. המועצה הדתית רעננה תקפיא את התשלומים לחודש הקרוב.
  1. בעת חידוש התשלום, תחושב, כמובן, רק פעילות ההשגחה בפועל ולא סכום התשלום החודשי הקבוע.
  1. על מנת לעודד את פתיחת בתי העסק בכל ימי חול המועד בפסח, באופן חריג בשל המצב, תבצע המועצה הדתית רעננה את הכשרת בתי העסק ללא עלות!
  1. בנוסף, גם תשלום האגרה המיוחד המתייחס להנפקת תעודת כשרות מיוחדת לפסח – תבוטל ולא נגבה את סכום האגרה.

אנו נחושים לעמוד לצד בתי העסק המעניקים שירות כשרותי לתושבי רעננה לאורך השנה כולה ולכן מהלכים אלו יאפשרו לשותפים שלנו עוד מספר ימי פעילות בחול המועד פסח. נדגיש כי מדובר אך ורק בבתי עסק הכלולים בהנחיית משרד הבריאות לסגירה מלאה או חלקית”.

“עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע”.