בשל אירועי הימים האחרונים פנה יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן לקב”ט העירוני בבקשה שיוציא הנחיות לראשי הקהילות ובתי הכנסת כיצד להיערך לתפילות השבת ובמשך השבוע.

המסר יצא לאנשי הקשר בקהילות באמצעות קבוצת הוואטסאפ שהוקמה על ידי העירייה לנושא זה.

וזו לשון ההודעה שהוציא משה פישמן, הקב”ט העירוני: “לקראת סוף השבוע ולאור המצב הביטחוני אבקש להעביר מסר לאנשיכם בעניין הגברת ערנות לאנשים חשודים ו/או חפצים חשודים ולעדכן מידית את המוקד העירוני (*9107 מכל טלפון) על מנת שנוכל לטפל.

כמו כן, במידה וישנם מתפללים נושאי נשק בעלי רישיון לנשיאת נשק אישי בתוקף ובעלי מיומנות בשימוש בנשק בקהילה שלכם, ניתן לבקש מהם לשאת את הנשק עליהם (אלא אם ישנה בעיה הלכתית שאיני מודע לה) ולבקש מהם לשהות בזמן התפילה בכניסות לבית הכנסת וליד יציאות החרום בחלוקה סדורה מראש.

חשוב לציין – אין מידע מודיעיני כלשהו או הנחיות מיוחדות כלשהן מצד משטרת ישראל בכל מה שקשור למצב הביטחוני בעיר רעננה .”

אריה פרידמן יו”ר המועצה הדתית ממליץ לקהילות לאתר מבין חברי הקהילה חובשים ומגישי עזרה ראשונה ולדאוג שיהיו מוכנים לכל תרחיש. על הקהילות לרענן את ערכות ה”עזרה ראשונה” ולוודא שהיא נגישה ומכילה את כל הנדרש. בנוסף, חשוב שיהיה בבית הכנסת טלפון נייד לשעת חירום. ניתן להביא אותו לבית הכנסת לפני השבת ולהשתמש בו רק במצב חירום.