Search

"שובה ישראל עד ה אלוהיך"- יום עיון לקראת ראש השנה ויום הכיפורים.

ביום שני כז' באלול יתקיים יום עיון של מכללת שערי משפט בבית הכנסת "היכל בנימין"

15:00 הרב שלמה אבינר- תשובה כל השנה

15:45 הרב יובל שרלו – האתיקה של המחילה בשולחן ערוך

16:30 מנחה

16:45 הרב בן ציון אלגזי- הלוחות והסליחות

17:30 -הרב שמואל אליהו עיון בתפילת הימים הנוראים

18:15 הרב יגאל שפרן(ראש המחלקה לרפואה והלכה ברבנות י-ם)-כי שם מקומינו לעדי עד

19:00 הפסקה וכיבוד קל

19:15" הרב אביחי קצין- "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה"

20:00 הרב יוסף צבי רימון- המבנה של תפילת מוסף בראש השנה

20:45 ערבית

יום העיון מיועד לנשים וגברים- הכניסה חופשית!!!

דילוג לתוכן