Search

"שואלין ודורשין בענייני הפסח"

כמסורת מזה כמה שנים מקיימים בית המדרש של מכללת "שערי משפט" ובית המדרש "ראשית" בסיוע של עיריית רעננה יום לימוד תורה פעמיים בשנה, לפני ראש השנה ולפני פסח. 

ביום ראשון הקרוב, ו' בניסן (6.4) יתקיים בבית הכנסת "היכל בנימין", בין השעות 15.00-21.00,  יום לימוד תורה תחת הכותרת "שואלין ודורשין בענייני הפסח" בהשתתפות:

הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.

הרב ערן טמיר, ר"מ במכון מאיר.

הרב דוד סתו, רבה של שוהם ויו"ר רבני "צהר".

הרב הראשי לישראל דוד לאו.

הרב יוסף צבי רימון, רב אלון שבות, ר"מ בישיבת "הר עציון".

הרב אביחי קצין, ראש בית המדרש ב"שערי משפט" וראש בית המדרש "ראשית".

הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת ההסדר ברמת גן.

הכניסה חופשית והציבור מוזמן.

דילוג לתוכן