Search

"שואלין ודורשין בענייני הפסח"

כמדי שנה מקיימים בית המדרש של מכללת "שערי משפט" ובית המדרש "ראשית" בסיוע עיריית רעננה וקהילות היכל בנימין ומשכן אורי, יום לימוד תורה לפני פסח.

ביום רביעי הקרוב, ה' בניסן (24.3) יתקיים בבית הכנסת "היכל בנימין", בין השעות 15.00-21.00, יום לימוד תורה תחת הכותרת "שואלין ודורשין בענייני הפסח" בהשתתפות:

הרב יובל שרלו, ראש ישיבת ההסדר "אורות שאול", כפר בתיה.

הרב שלמה אבינר, רבה של בית אל וראש ישיבת "עטרת כהנים".

הרב מנחם קופרמן, ר"מ בבית המדרש "שערי משפט".

הרב בן ציון אלגזי, ראש מכון "צורבא דרבנן".

הרב קלמן בר, רבה של נתניה.

הרב ישראל לאו הרב הראשי לישראל לשעבר ורבה של תל אביב.

הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון.

הרב אביחי קצין, ראש בית המדרש ב"שערי משפט" וראש בית המדרש "ראשית".

הכניסה חופשית והציבור מוזמן.

דילוג לתוכן