Search

שבת של "בשר ודגים" או "שבת על גלגלים"?

מועצת העיר הרצליה אישרה את הצעת סיעת ראש העירייה יעל גרמן להנהיג תחבורה ציבורית בשבת בהרצליה. ההחלטה היא הצהרתית בלבד משום שהיא טעונה את אישור משרד התחבורה כשהעומד בראש המשרד, השר ישראל כץ כבר הודיע שאינו מתכוון לאשר שום פניה בנושא זה מאחר ונושא אי הפעלת התחבורה הציבורית בשבת מעוגן בסטטוס קוו הקיים במדינת ישראל.

החלטת מועצת העיר הרצליה מצטרפת להחלטת מועצת עיריית תל אביב מלפני כשלושה שבועות. נושא זה עדיין לא הגיע לפתחה של עיריית רעננה אם כי נמסר כי ראש עיריית הרצליה יעל גרמן מסרה בישיבת המועצה כי היא פנתה לחופרי בהצעה לשיתוף פעולה בנושא הפעלת קו 29 בשבתות וטרם קיבלה תגובה ממנו.

פנינו לחבר מועצת העיר אריה פרידמן המכהן כיו"ר המפד"ל ברעננה לקבל את תגובתו להחלטות מועצות הערים תל אביב והרצליה כמו גם לפעילות "רעננה חופשית" המארגנת פעולות מחאה לשינוי עמדות הציבור בנושא תחבורה ציבורית בשבת. לאחר שפרידמן הרגיע אותנו באומרו שהרכב הקואליציה הנוכחית ברעננה כמו גם אופי העיר והאוכלוסיה לא יאפשרו תחבורה ציבורית בשבת מעבר למה שנהוג ברעננה כיום, הוציא את התגובה הבאה:

"חברי מועצת עיריית הרצליה כמו חבריהם מתל אביב קיימו השבוע תרגיל ביחסי ציבור כנגד הסטטוס קוו החברתי הקיים כיום בישראל. החלטתם בנושא תחבורה ציבורית בשבת כלל אינה בתחום סמכותם ובאותה מידה יכלו לקבל החלטות בנושא הסכם השלום עם הפלסטינים או גידול החסה בשטחים.

הסטוטס קוו הקיים בישראל הינו הסדר של מערכת איזונים עדינה בין חלקי האוכלוסיה השונים במדינה. התנהגות חסרת אחריות כגון "החלטה" זו של מועצת העיר בתל אביב ובהרצליה היא נסיון לקעקע את מערכת היחסים שבין דתיים לחילונים בחברה הישראלית. מערכת יחסים שמעוגנת בסטטוס קוו שבו כל צד מוותר. זאת כמובן כל צד שמעוניין בקיום חברה ישראלית המשותפת לכלל הציבור הישראלי.

למי בעצם מכוונים חיצי הסכסוך שנורו מידי חברי מועצת העיר הנכבדים? החרדים חיים בערים משלהם ואין להם שום עניין בקיום מערכת יחסים דתית-חילונית משותפת. הפרטנר היחיד לחיים משותפים הוא הציבור הציוני-דתי אשר שותף לבניית החברה הישראלית בכל תחום של חיי המדינה – צבא, כלכלה, מדע ואקדמיה, התיישבות ועוד.

הדרישה ל"נשיאה שיוויונית בנטל" של גיוס לכולם מחייבת הגיון של "עיר לכולם" והתחשבות בצרכים של כלל ציבור התושבים. "גיוס לכולם" מצריך צבא שמכיל את כולם. באותה מידה "עיר לכולם" מחייבת סגנון חיים של המכיל את הציבור כולו.

חולדאי, גרמן וחבריהם הקיצוניים ממרצ מעוניינים שהערים המעורבות שבהם חיים בהרמוניה חילונים לצד דתיים זה עשרות בשנים, יהפכו למעוזים חילוניים. ערים המיועדות ל"שבט הלבן" בלבד. הם מבקשים ערים ללא דתיים ולגרש את אותנו מהערים "שלהם". הרוב השפוי במדינת ישראל לא יתן לזה יד. החיים המשותפים חשובים למרבית תושבי המדינה. חיים של איזון עדין ומורכב שבו כל אחד מוותר – כי השלם חשוב יותר מהחלקים שמרכיבים אותו. סטטוס קוו זה מעוגן בחוקי המדינה ובהלכות הנוהגות בה מאז קומה.

חילונים ודתיים המהווים את הרוב העצום שמצביע מדי בחירות בעד החיים המשותפים, בעד החברה הישראלי על כל גווניה – לא יתן לקיצוני מרצ המסתתרים אחרי עמותת "ישראל חופשית" וליחצ"נים כדוגמת חולדאי וגרמן לפגוע במרקם החיים של הרוב הישראלי".

 

דילוג לתוכן