בשבת פרשת “בשלח יתארח בבית הכנסת “אל עולם” הפייטן חיים אלון לתפילות חגיגיות וסעודה שלישית, לרגל שבת שירה. עוד אירוע משותף למינהל קהילה בעירייה והמועצה הדתית.