בשבת פרשת “וילך” יתקיים שיעורה של אשרה קורן לרגל שבת שובה, ו’ תשרי, 15.9, בשעה 16:45, בבית כנסת משכן אורי. הציבור מוזמן.