בשבת פרשת “האזינו” יתקיים שיעורה של אשרה קורן לרגל שבת שובה, ג’ תשרי, 23.9, בשעה 16:45, בבית כנסת משכן אורי. הציבור כולו מוזמן.