Search
שבת מוזיקאלית אודי אולמן

שבת מוזיקלית עם אודי אולמן

המועצה הדתית רעננה וקהילות עציון, אריאל, מוריה ויבנה מזמינות את הציבור לשבת מוזיקלית עם הזמר אודי אולמן לציון החזרה לתפילות בבתי הכנסת. שבת פרשת "ואתחנן" י"ד-ט"ו באב, ה 23-24.7 לתפילות שבת, סעודה שלישית והבדלה מוזיקלית.


דילוג לתוכן