Search
שבת מודעות לשכול האזרחי

שבת מודעות לשכול האזרחי בישראל.

עמותת "יקיר לי – יד ולב לשכול האזרחי", העוסקת בליווי וסיוע למשפחות המתמודדות עם אובדן ילד על רקע רפואי או אזרחי, פנתה באמצעות המועצה הדתית רעננה לקהילות העיר וביקשה מהם להצטרף למיזם שהיא מארגנת זה השנה השלישית – שבת מודעות לשכול האזרחי בישראל.


עיגולי שמחה – מאת דסי רבינוביץ ז"ל

לכל אדם יש עיגול בלב, עיגול שמחה.
לפעמים העיגול קטן, אך הוא יכול לגדול ולגדול,
כאשר העיגול גדול הוא שולח עיגולים קטנים למקומות
נסתרים בגוף, שלפעמים כואבים!
יש אנשים שעיגול השמחה שלהם קטן ולנו יש תפקיד –
לעזור לו לגדול!

לפני למעלה מעשרים שנה ריגשה דסי רבינוביץ את החברה הישראלית שהפגינה אהבה ודאגה לדסי בדרך הייחודית שבחרה בה במאבקה במחלה חשוכת מרפא. דסי נפטרה בליל ראש השנה התשנ"ז בגיל 19.

אביה, פיני רבינוביץ, הקים את עמותת "יקיר לי – יד ולב לשכול האזרחי" העוסקת בליווי וסיוע למשפחות המתמודדות עם אובדן ילד על רקע רפואי או אזרחי. העמותה פנתה באמצעות המועצה הדתית רעננה לקהילות העיר וביקשה מהם להצטרף למיזם שהיא מארגנת זה השנה השלישית – שבת מודעות לשכול האזרחי בישראל.

"אנחנו מודים לכם על השותפות וההתעניינות במיזם הגברת המודעות והערבות ההדדית סביב נושא השכול האזרחי בישראל.

בשבת זו אנו מבקשים, להעלות את המודעות של הקהילה כולה, לכאב המלווה משפחות אשר יקיריהן נפטרו בעקבות מחלה, תאונה, או בכל דרך אחרת. כל זאת מתוך כוונה להוסיף שמחה ונחמה.

את הכאב שבאובדן לא ניתן לרפא, אך אנחנו מאמינים שביכולתה של הקהילה להקל מעט על הבדידות והכאב שחווים משפחות שכולות. מרכיב עיקרי הוא עצם ההכרה בשכול, הכוללת התעניינות במשפחות וגם בזכרם של הנפטרים.

**
אנחנו שמחים להעביר לכם דפי מקורות ללימוד קהילתי. בדפים אלו הושקעה מחשבה רבה ואנחנו רוצים להודות לכל מי שתרם מזמנו להפקתם.

1) דף מקורות ללימוד מבוגרים – ניתן ללמוד כלימוד קהילתי, וכן המקורות יוכלו להוות עבור הרב או אחרים מקורות לשיחה בנושא השכול. https://bit.ly/yakairly1

2) הצעה לפעילות חסד בקהילה לבני נוער או מבוגרים. https://bit.ly/yakirly2

3) דפי לימוד לילדים ונוער – בדפים אלו הכרות ברוח צעירה עם מספרים ילדים ונערים שנפטרו, כאשר במרכז כל דף ערכים ומסרים שניתן ללמוד מהם. https://bit.ly/yakirly3

4) מקורות העמקה ולימוד בנושא שכול ונחמה באדיבות מדרשת ׳אלול׳ https://bit.ly/yakirly4

נשמח לשמוע על כל יוזמה או רעיון שעולים לפני או בעקבות השבת.

בריאות ושמחה
פיני רבינוביץ"

דילוג לתוכן