קהילת כינור דוד מארחת השבת את פרופ’ צבי זוהר, חוקר תורת חכמי ישראל בארצות האסלאם, שירצה לאחר תפילת מוסף על הנושא “יחסם של חכמי ספרד בעת החדשה להשכלה כללית”. שבת פרדת וישב, כ”ג כסלו, קהילת כינור דוד, בית הנוער אחוזה 157.