Search

שבת אירוח של בני- עקיבא איטליה

לפני כשלוש שנים החלטנו בבני עקיבא איטליה לשבץ בממסגרת התוכנית של מחנה ישראל המיועדת לחניכים בגילאי 17, שבת אירוח ברעננה.

מטרת השבת היא מפגש בין חניכי התנועה מאיטליה לנוער ישראלי בגילו, לחוות שבת אצל משפחה שגרה בארץ ולראות כיצד מתנהלים החיים בארץ, כל זאת במטרה לעודד עליה, ליצור קשרים חדשים ולמנוע התבוללות.

יאיר דנציג, בוגר סניף בני עקיבא רעננה ושליח בני עקיבא במילאנו פונה אליכם גם השנה בבקשה  לארח את החניכים בשבת נחמו, פרשת "ואתחנן" לשני לילות בתאריכים ה- 19-21.7.13.

החניכים יגיעו א"יה בשעות אחרי הצהריים המוקדמות לרעננה ויעזבו ביום ראשון בבוקר. תודה רבה שוב על הנכונות, האירוח ופתיחת הלב. ניתן להירשם אצל גם באתר דתילי רעננה או במייל: esti1903@gmail.com  אצל אסתי פרידמן- נא להשאיר שם, מספר טלפון וכתובת.

 

 

דילוג לתוכן