המועצה הדתית רעננה מביאה לפניכם הנחיות לחג שבועות שחל במוצאי שבת.