חג המחובר לשבת מחייב שמירה על דינים והלכות- מה מתי ואיך?  הבהרות מאת המועצה הדתית רעננה: