Search

רשות החניה של עיריית רעננה עוברת דירה

שירותי רשות החניה יוענקו לתושבי העיר בהתאמה לשעות קבלת הקהל הנהוגות באגף ההכנסות: בימים א', ב', ד', ה' בין השעות 08:00 – 14.00. ביום ג' בין השעות – 15.00 – 17.00.

בין השירותים שמעניקה רשות החניה לרווחת התושבים: הנפקת תווי חניה, בירורים וערעורים על דו"חות או קנסות חניה ושירותים נוספים בתחומי החנייה.

דילוג לתוכן