Search
רעננה שומרת על הסביבה

רעננה פוגשת את הסביבה

יום כדור הארץ 2021! כל העובדות הכי מעניינות על הטבע ברעננה, על כדור הארץ שלנו ועל איך אנחנו יכולים לשמר אותו בחודש אחד. רעננה פוגשת את הסביבה, הצטרפו.


לקראת יום כדור הארץ, שיצוין החודש, מקדישה עיריית רעננה את חודש אפריל לנושא השמירה על הטבע והסביבה עם שלל פעילויות, סדנאות ואירועים לכל המשפחה בסימן אהבת הטבע והשמירה על כדור ארץ ירוק.

בין האירועים, סדנאות יצירה ומחזור, יציאה לטבע לגילוי מגוון מינים והגדרת חרקים, סדנת הכנת עציצים והנבטות, יצירת קריקטורות עם מסר סביבתי, סיורי רחוב בסימן קיימות, סיורים בטבע הרענני ועוד. כעיר ירוקה בת קיימא, מהווים האירועים המשך ישיר למכלול הפעילויות בהן נוקטת העירייה לאורך כל השנה, לחינוך לערכי הקיימות ולעשייה סביבתית.

ראש העיר רעננה, חיים ברוידא: "רעננה היא עיר ירוקה, המאופיינת בתושבים בעלי מודעות גבוהה לערכי איכות הסביבה, אשר העשייה הסביבתית היא נר לרגליהם. אני בטוח כי מנעד האירועים הרחב עליהם שקדנו בסימן יום כדור הארץ, יזכה להיענות גבוהה מקרב הציבור הרענני, ואני מזמין כל אחת ואחד מתושבי העיר ליהנות מהפעילויות, ולתרום בעשייתם להמשך השמירה על איכות הסביבה בעיר ובארץ ככלל".

למידע על כל הפעילויות, ההפעלות וההרצאות, כנסו לחוברת הדיגיטלית: https://online.flippingbook.com/view/301516402/

דילוג לתוכן